Hakkımızda

Çok iyi bildiğiniz gibi, geçen zaman içinde geleneksel ekonomik modeller insanların ihtiyaç duydukları ne varsa onları sahiplenme duygularını tetikler şekilde gelişti.

Kapitalizmin dikte ettiği lineer ekonomik modellerde; doğadan elde ettiğimiz hammadde ve ürünleri işleyerek insanların satın alması için pazarladık. Satın alanlar kullandı ve bir süre sonra doğaya attılar. Dünyayı kirlettik, israf ettik, gerekmeyen harcamalar yaptık. 

Ancak 2000 li yıllardan itibaren giderek ekonomide yeni bir eğilimin ortaya çıktığını görmeye başladık.

Bir varlığa sahip olmaktansa, ona önemli bir miktar ödeme yapmaktansa, ihtiyaç duyulan süre için kullanıp bırakmak giderek daha ilginç gelmeye başladı.

Böylece atıl bekleyen varlıkların sahiplerine gelir kazandırması, kullananın ise küçük ödemelerle ihtiyacı kadar o varlıklardan yararlanması insanlara oldukça akılcı gelmeye başladı.

Özellikle dijital dünyada baş döndürücü gelişmeler, hayatımıza giren akıllı telefonlar bu yeni ekonomik eğilimi milyonlarca insanın kısa sürede benimsemesini sağladı.

Bu yeni eğilime Paylaşım Ekonomisi diyoruz.

Birçok ülkede, özellikle dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkelerde reel sektörlerin hemen hepsi artık Paylaşım Ekonomisi sayesinde ciddi katma değerler üretiyorlar.

Gerçi henüz Paylaşım ekonomisi bütünleşik bir ekonomik modele dayalı durumda değil. Genel ekonomi içinde niş bir çalışma alanı. Ancak, genel ekonomi içinde büyük bir potansiyel ifade ediyor. Gelecek için büyük fırsatlar sunuyor.

Paylaşım ekonomisi geleneksel üretim ve tüketim yöntemlerinde bir paradigma değişimine neden oluyor.

Ancak, geleneksel pazar yapısını tamamen dönüştürmesi ya da küresel ölçekte makroekonomik ağırlığa ulaşması henüz erken.

Ayrıca hukuksal ve güvenlik ile ilgili kaygılar henüz tamamen giderilmiş değil.

Yine de Paylaşım ekonomisi, dijital teknolojileri kullanarak ve sosyal ilişkiler yoluyla yürütülen ekonomik ilişkileri anlatıyor.

Bu ekonomik ilişkilerin bir tarafında, ekonomik ilişkiye konu olan varlığa sahip olmadan onu kullanma hakkını elde eden taraf bulunuyor.

Burada ekonomik ilişkiler paylaşım esasına dayanıyor.

Paylaşım ekonomisi yaygınlaştıkça üretimin, tüketimin ve tasarrufun geleneksel pazar şartlarının çok ötesinde bir dönüşüm geçireceği kesin.

Yeni iş modelleri ve yeni iş alanları ortaya çıktıkça atıl kaynaklar çok daha etkin kullanılacak ve sürdürülebilir paylaşım sistemleri yaygınlaşmaya devam edecek. Böylece paylaşım ekonomisi büyürken bazı geleneksel meslek gruplarını tehdit etmeye başlayacak. İşte bu noktada ortaya çıkacak güven zedelenmesi, bir takım hukuki süreçleri gündeme getirecek. Henüz tarafları koruyacak bir yasal çerçeve olmadığı için taraflarda değer kaybı ve engellemeler yaşanabilecek.

Ülkemizde ve dünyada Uber örneğinde yaşadığımız gibi, dünya genelinde ulaşım ve konaklama paylaşımı yapan girişimler yasal boşluklar nedeniyle çeşitli sorunlar yaşıyor ve yaşatıyorlar.

Özellikle ülkemizde paylaşım ekonomisi girişimleri henüz çok başlarda iken yaşanmış dünya örneklerini dikkatle değerlendirerek yasal boşlukları gidermemizin gereğini çok önemsememiz gerekiyor. Çünkü ülkemizin ekonomik ve sosyokültürel yapısı gereğince ev paylaşımı ve taşıt, scooter paylaşımı gibi uygulamaların yaygınlaşması uğraşı gerektirse de artık ciddi iş modelleri olmaya başladı. Genç ve yeniliklere açık toplumumuzun paylaşım ekonomisi uygulamalarına sıcak ve yatkın olduğu da araştırma sonuçlarına yansıyor.

Aslında bu konuyu sosyal yenilikçilik olarak ta görebiliriz. Genç girişimcilerin önüne sınırsız imkanlar sunan yeni bir ekonomik yapı olan paylaşım ekonomisi ile toplum kültürümüzde var olan paylaşım davranışını çok ciddi şekilde artırabiliriz. Böylece kaynakların giderek tükenmeye başladığı gezegenimize önemli katkı yaparken demokratik sosyal hayatı güçlendirebiliriz.

İşte PAYDER, bu yeni ekonomik alanın çatı meslek örgütü olarak yasal boşlukların doldurulmasına, ülkemizde milyonlarca iş arayan yetenekli genç girişimcilerin katma değer üreten yeni iş sahaları açmasına ve Zirve toplantılarıyla uluslararası bazda ülkemizin söz sahibi olmasına öncülük edecek.

Biz gelecekte Paylaşım ekonomisinin büyük katkılar yapacağına inanıyoruz. Toplum kültürümüzün özünde hep var olan paylaşmanın ve bölüşmenin ekonomik katma değere dönüşeceğine inanıyoruz. Paylaşım ekonomisi 21. Yüzyıla damgasını vuracak ve bizler PAYDER olarak siz destekçilerimizle birlikte ülkemizde geleceği şekillendirmenin öncüsü olacağız.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destek ve himayeleri ile, ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürülebilir projeler ile kaliteli üretimi, hizmeti ve nitelikli istihdamı destekleyerek, Paylaşım Ekonomisi’ni toplum yaşamına entegre etmenin yanı sıra, ekonomiyi ve sosyal refahı büyütmek, ülkemizi dünyada söz sahibi yapmak üzere ülkemizde ilk kez 15 Kasım 2022 Salı günü İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 1. Uluslararası Paylaşım Ekonomisi Zirvesi’ni gerçekleştireceğiz.

Paylaşım Ekonomisi’nin ulusal ve uluslararası alanda büyümesine katkı yapan uzman isimlerin katkı vereceği zirve toplantılarının ülkemizdeki genç girişimcilere de yeni iş fırsatları sunacağına yürekten  inanıyoruz.

Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz.

 

İbrahim Aybar

PAYDER Yönetim Kurulu Başkanı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Uluslararası Paylaşım Ekonomisi Zirvesi


Esentepe Mah. Yıldız Posta Cad. No: 21 Şişli İstanbul

Zirve Sekretaryası – Capital Events


2. Levent Mah. Krizantem Sok. No: 96 Beşiktaş İstanbul